Pozadí Pozadí

Obchodní podmínky

Provozovatel:
Chrám Chmele a Piva CZ, p.o.
náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
IČ: 28733088
DIČ: CZ28733088

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou Pr 857.

1. Všeobecná ustanovení
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup elektronických vstupenek v internetovém rezervačním systému rezervace.chchp.cz (dále prodávající), a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Možnosti platby

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba online bankovním převodem
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate Vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.


Po dokončení online platby budete přesměrováni zpět do rezervačního systému. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty na poskytovatele platební brány (pro případné reklamace nebo dotazy k platbám): ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267.

3. Reklamace
Adresa pro zasílání reklamací:
Chrám Chmele a Piva CZ, p.o., náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, příp. https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Ochrana osobních údajů
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě.

V souvislosti s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů kupujícího a zároveň prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Kupující potvrzuje, že se seznámil s ochranou osobních údajů prodávajícího a dává souhlas se zpracováním osobních údajů. Celé prohlášení je k dispozici zde.

5. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném rezervace.chchp.cz v den uskutečnění objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Platné a účinné od 01.12.2022.

Křivky